Wij nemen geen gepersonaliseerde artikelen retour en geen overgebleven bedankjes. Voor gepersonalideerde artikelen maken wij altijd eerst een ontwerp klaar, het artikel wordt precies als het ontwerp opgemaakt.

Overige niet gepersonalisederde artikelen, zijn na kennisgeving in overleg om te ruilen in onze winkel.

 

Artikel 1: Overeenkomst
De overeenkomst tussen Maison Joie de Vivre en koper komt tot stand door een bestelling van de koper via de website.

Artikel 2: Toepassing
Het plaatsen van een bestelling bij Maison Joie de Vivre houdt in dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 3: Prijzen
Levering van producten geschiedt tegen de verkoopprijzen, die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website staan vermeld, onder voorbehoud van typefouten. Alle door Maison Joie de Vivre gehanteerde prijzen en tarieven zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Maison Joie de Vivre behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de website worden vermeld.

Artikel 4: Bestellingen
Maison Joie de Vivre is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, bijvoorbeeld in verband met de omvang van de bestelling, de hoogte van de prijs van de bestelling, openstaande facturen of eerder betalingsgedrag. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen verplicht koper zich het verschuldigde bedrag, inclusief eventuele verzendkosten conform het TNT-tarief, onder vermelding van het ordernummer over te maken op het door Maison Joie de Vivre opgegeven rekeningnummer. Indien binnen 5 dagen na bestelling geen betaling is ontvangen vervalt de bestelling. Nadat de betaling heeft plaatsgevonden, wordt het product opgestuurd. De producten kunnen ook op afspraak worden afgehaald. De koper kan dit aangeven bij het plaatsen van de bestelling. Na betaling zal het artikel meestal direct, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen naar de koper worden verzonden. De koper ontvangt via e-mail een bericht zodra de bestelling is verstuurd. Verzending van artikelen is voor risico van de koper.

Artikel 5: Ruilen
Nadat de koper het bestelde product heeft afgehaald, heeft de koper de recht om binnen 7 dagen na afhalen, de onderliggende overeenkomst met Maison Joie de Vivre te herroepen. Gedurende deze periode kan de koper de bestelling onbeschadigd komen ruilen. Niet alle producten mogen geruild, gepersonaliseerde artikelen helaas niet. Ruilen kan op vrijdagen in onze winkel tussen 10 en 17 uur. Maison Joie de Vivre behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag terug te betalen indien het product is beschadigd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
Behoudens wettelijke bepalingen zijn Maison Joie de Vivre, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Maison Joie de Vivre is nimmer aansprakelijk wegens niet- of niet tijdige levering en/of overmacht ex artikel 6:72BW. Indien Maison Joie de Vivre ondanks het geen bepaald in dit artikel voor enige schade aansprakelijk is, is deze schade gemaximeerd tot het bedrag welke de aansprakelijkheidsverzekering van Maison Joie de Vivre dekking biedt. Indien deze aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van Maison Joie de Vivre beperkt tot het bedrag van de factuur.

Artikel 7: Informatie
De informatie in de webwinkel van Maison Joie de Vivre is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden, onvolledige of incorrecte informatie aanvaardt Maison Joie de Vivre geen enkele aansprakelijkheid

Artikel 8: Privacy
Persoonsgegevens worden enkel in ons klantenbestand opgenomen. We verzenden een nieuwsbrief via mail, deze gegevens worden ook niet aan derden doorgegeven.

Artikel 9: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mogen voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht, voor zover niet in strijd met dwingendrechtelijke bevoegdheidsbepalingen.

Artikel 10: Eigendomsrechten
Deze website is in zijn geheel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Maison Joie de Vivre worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

Artikel 11: Cookies
Deze webshop maakt gebruik van cookies. U wordt vooraf ingelicht en om toestemming gevraagd. Hier kunt u ook verder klikken naar de cookie wetgeving.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2021 Maison Joie de Vivre/BBZOT | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel